Share this news:

1

Kwaliteitsupdate 1.6.1. - Probleemoplossingen

22-05-2017 05:00

Nieuwe functie: Uitrustingsets

 • Uitrustingsets geven je de mogelijkheid om uitgeruste wapens, vaardigheden en talenten op te slaan in uitrustingsetvakjes, waardoor je snel van uitrustingssamenstelling kunt wisselen voor verschillende activiteiten.
 • Je kunt maximaal 6 uitrustingsets creëren en opslaan per personage.
 • Je kunt elke uitrustingset direct in gebruik nemen als je niet vecht.

Gameplay

 • Richthulp wordt niet meer geactiveerd als spelers vanuit de heup schieten met een controller.
 • Er zijn verschillende problemen opgelost waardoor spelers niet konden worden bijgebracht door interactie met vaardigheden of spelers als ze eerder waren bijgebracht door een ondersteuningspost, en dit bijbrengen voor verschillende redenen was geannuleerd.
 • Problemen opgelost waarbij belangrijk-doelwit-bazen vastzaten in hun eigen terugkeerruimte, waardoor het contract niet kon worden voltooid.
 • Probleem opgelost waarbij spelers vastzaten 'in gevecht' met NPC's buiten het missiegebied na het voltooien van een missie.
 • Probleem opgelost waarbij 'Weerstand tegen statuseffecten' de mogelijkheid bood om het effect helemaal te weerstaan, naast het feit dat het de duur ervan verkortte. De weerstandswaarde verkort nu alleen de duur van het statuseffect.
 • Probleem opgelost waarbij een paar brandblussers veel schade aanrichtten aan NPC's in sommige missies. Voor consistentie zullen brandblussers voortaan geen schade meer aanrichten en alleen NPC's desoriënteren.
 • Probleem opgelost waarbij door LMB-grenadiers gegooide granaten soms wankelen en schade veroorzaakten voor ze ontploften.

Voorwerpen

 • Rugzakcapaciteit wordt niet meer willekeurig gegenereerd voor alle luxe en exotische rugzakken en rugzakken uit uitrustingsets. In plaats daarvan krijgen ze een capaciteit van 110 (120 als alle hoofdkwartiervoordelen zijn vrijgespeeld). Deze wijziging is niet met terugwerkende kracht ingesteld.
 • Grotere magazijnen van niveau 34 worden nu tussen de 109% en 121% groter (was tussen 109% en 111%). Deze wijziging is niet met terugwerkende kracht ingesteld.
 • Bestaande grotere magazijnen van niveau 33 met een bonusformaat groter dan 108% worden verkleind naar 108%.
 • Het talent Wendbaar past nu geleidelijke genezing toe in vier tellen gedurende 4 seconden.
 • De NinjaBike-rugzak is verwijderd uit alle buit totdat hij op de juiste manier kan worden aangepast. Niet-speelbare personages zullen hem dus ook niet meer laten vallen en hij komt ook niet meer voor in exotische reserves.
 • Probleem opgelost waarbij sommige voorwerpen niet opnieuw konden worden gekalibreerd naar het maximale statistiekbereik dat werd weergegeven op de kalibratiewerkbank. (Gemeld door Bratwurst.Bob.)
 • Probleem opgelost in Pad van de nomade waarbij het vierledige afkoelingsproces van een talent gereset werd als je doodging in De grote confrontatie. (Gemeld door Koto2016.)
 • Probleem opgelost in Autoriteit van de tacticus waarbij de vierledige bonus niet juist werd gereset bij achtereenvolgende sessies van De grote confrontatie.

Talenten

 • Probleem opgelost met scherven waarbij het bloedingseffect niet juist werd toegepast op vijanden in de buurt als je de vierdelige Predator-uitrustingset gebruikte.
 • Probleem opgelost met triage, waarbij de kortere afkoelingsperiode niet juist werd weergegeven in de gebruikersinterface. (Gemeld door Morph2o.)
 • Probleem opgelost met het talent Snel, waarbij de kortere afkoelingsperiode niet juist werd weergegeven in het vaardighedenmenu. (Gemeld door AngeliusMefyrx.)
 • Probleem opgelost met het talent Wendbaar waarbij de speler bijgebracht kon worden door het talent als deze doodging tijdens verplaatsing van dekking naar dekking.
 • Probleem opgelost met Angstzaaier waarbij het schokeffect niet juist werd toegepast op vijanden in de buurt.
 • Probleem opgelost met Wildvuur waarbij het brandeffect niet juist werd toegepast op vijanden in de buurt.
 • Probleem opgelost waarbij het talent Pakhan alleen werkte bij niet-speelbare personages en niet bij spelers.

Wapens

 • Salvogeweren hebben nu een maximum RPM, waardoor het niet meer mogelijk is om een schietsnelheid te bereiken dat buiten salvobereik licht met bepaalde besturingsaanpassingen. Dit geldt voor Salvogeweer MP5, FAL en 93R.
 • Het standaard wankeleffect is aanmerkelijk verkleind voor alle wapens. Dit geldt zowel voor PvP als PvE (wapens van niet-speelbare personages veroorzaken minder wankeling).

Vaardigheden

 • Doelzoekende mijn - Luchtexplosie
  • Het vuureffect is veranderd in een echt statuseffect dat kan worden bestreden met EHBO-kits.
  • Het wankeleffect is geheel verwijderd uit deze mod.
 • Unieke vaardigheden:
  • Probleem opgelost waarbij spelers soms niet de juiste extra vermindering van de afkoelingsperiode van een unieke vaardigheid ontvingen als ze NPC's of andere spelers doodden.
 • Probleem opgelost waarbij werpbare vaardigheden onbruikbaar weren als de speler een statuseffect had ontvangen terwijl ze met de vaardigheid richtten.
 • Probleem opgelost met het kogelvrij schild waarbij de spelers zijn eigen schild kon beschieten tijdens het herladen en interactie aangaan met het schild in gebruik.
 • Meerdere problemen met onjuiste animaties opgelost tijdens het gebruik van het kogelvrij schild bij de D3-FNC-uitrustingset en een machinepistool.
 • De beschrijving van Mobiele dekking - Explosieschild is aangepast omdat er niet duidelijk stond dat vijanden er ook door verblind worden.
 • Probleem opgelost waarbij spelers niet werden genezen door een EHBO-kit als ze gewond raakten binnen de straal van de vaardigheid.
 • Probleem opgelost waarbij het vertragende effect van bloeding meerdere keren op een personage met een kogelvrij schild werd toegepast.
 • Probleem opgelost met het boostschot voor Eerste hulp waarbij de duur van de verbetering niet werd verlengd als het effect nog een keer werd toegepast terwijl de verbetering nog actief was.
 • Probleem opgelost met Kogelvrij schild waarbij de modbonussen nog steeds werden toegepast bij gebruik van een vierdelige D3-FNC, ongeacht het uitrustingsettalent.

Missies

 • Probleem opgelost in Grand Central waarbij het geschut actief bleef na voltooiing van de missie. (Gemeld door Pardone39.)
 • Probleem opgelost in Times Square-relais waarbij de baas het missiegebied uit kon rennen.(Gemeld door Bratwurst.Bob.)
 • Probleem opgelost in Legendarische napalmproductielocatie waarbij de missie werd beëindigd als de speler te lang niets deed.
 • Probleem opgelost in Hudson-vluchtelingenkamp waarbij de deuren gesloten bleven als een geschut in de buurt werd gebruikt.
 • Probleem opgelost in Napalmproductielocatie waarbij spelers de missie niet konden voltooien als ze snel reisden tijdens 'Ontsnap uit het gebouw'.

Invallen

 • Signaal gestolen
  • Probleem opgelost waarbij Curveball geen granaten meer gooide tijdens het gevecht.
  • Probleem opgelost waarbij een zware Riker te langzaam kon bewegen, waardoor spelers hem niet konden doden voor de tijd om was.
  • Probleem opgelost waarbij een zware Riker vast kon zitten in de terugkeerlocatie in de baaskamer.
  • Probleem opgelost waarbij Checkers niet zichtbaar was onder bepaalde voorwaarden.
 • Probleem opgelost met verschillende invallen waarbij de laatste golven vijanden in bepaalde situaties niet terugkeerden.

Ondergronds

 • De munitiekist is naar een nieuwe locatie verplaatst aan het begin van een nieuwe Ondergrondse fase om er makkelijker bij te kunnen.
 • Probleem opgelost 'Stel de inlichtingen veilig'-missies waarbij het laatste doel, 'Bemachtig het rapport' zich buiten de kaart kon bevinden, waardoor de missie niet voltooid kon worden.
 • Probleem opgelost waarbij spelers vast konden zitten in een onspeelbare kerker als ze de verbinding verbraken in de laatste kamer van een kerker.
 • Probleem opgelost waarbij de speler tegenover de lift kwam te staan in plaats van de trap bij de terugkeer uit het hoofdkwartier.

Overleven

 • Probleem opgelost waarbij spelers groepen konden vormen in solo-matches van Overleven.
 • Meerdere locaties aangepakt in Overleven waar spelers vast konden zitten.
 • Meerdere problemen opgelost waarbij de Hunter niet terugkeerde voor spelers die op bepaalde plaatsen stonden als andere spelers een evacuatie in gang zetten.
 • Probleem opgelost in Overleven waarbij een groep van twee spelers werd opgeheven als de verbinding van één speler verbroken werd en meteen weer werd hersteld.
 • Nog een rare deur gefikst.

De grote confrontatie

 • Bekwaamheidsbewijzen toegevoegd aan De grote confrontatie: Bekwaamheidsbewijzen worden toegekend aan de speler die het hoogst scoort in een bepaalde gameplayrol.
  • Elk team krijgt zijn eigen lijst met bekwaamheidsbewijzen.
  • Er kunnen meerdere bekwaamheidsbewijzen aan dezelfde speler gegeven worden.
  • Bekwaamheidsbewijzen worden in real-time bijgewerkt op het scorebord gedurende de hele match.
  • Het verdienen van een of meer bekwaamheidsbewijzen verhoogt de persoonlijke score van een speler aan het eind van De grote confrontatie.
 • Verbeteringen aan het Teambeheermenu: Spelers kunnen nu leden van de geallieerde groep blijven zien en de functie Dempen/inspecteren op ze gebruiken, zoals bij leden van hun eigen groep.
 • Passieve extra materialen unieke vaardigheden door het doden van NPC's en spelers is niet meer van toepassing in De grote confrontatie, want het werkte erg inconsistent. Extra materialen van andere bronnen zoals talenten blijven gewoon werken.
 • Er zijn verbeteringen aangebracht aan de terugkeerlogica om de mogelijkheid van 'spawncamping' te beperken.
 • Er zijn verbeteringen aangebracht aan een aantal versterkingsgebieden om de zichtlijn van versterkingsgeschut te verbeteren.
 • Probleem opgelost waarbij spelers vast konden zitten als ze achter elkaar sessies van De grote confrontatie speelden.
 • Probleem opgelost in De grote confrontatie waarbij spelers een neutraal of vijandelijk punt konden veroveren terwijl ze dood waren.
 • Verschillende problemen opgelost waarbij spelers konden terugkeren in onspeelbare gebieden als ze op bepaalde locaties werden gedood.
 • Probleem opgelost waarbij spelers op bepaalde kaarten door de tactische locaties heen konden schieten.
 • Probleem opgelost waarbij de gezondheidsbalk van geschutsversterkingen niet juist worden getoond aan de speler.
 • Probleem opgelost waarbij een onjuist bericht verscheen als een speler die de introductiemissie van De grote confrontatie niet had voltooid probeerde te matchmaken.
 • Probleem opgelost waarbij spelers konden matchmaken voor De grote confrontatie zonder de laatste tutorialmissie te voltooien.
 • Verschillende problemen opgelost waarbij de game crashte tijden De grote confrontatie.
 • Probleem opgelost waarbij spelers verbruikbare voorwerpen konden activeren voor een match van De grote confrontatie begon.
 • Probleem opgelost waarbij versterkingsgeschut soms door bepaalde muren heen kon schieten.
 • Probleem opgelost waarbij spelers die zich aansloten bij een sessie van De grote confrontatie soms niet alle terugkeerlocaties op de kaart konden zien.
 • Probleem opgelost waarbij de megakaart niet meer beschikbaar was als hij voor het begin van de match werd geopend.
 • Probleem opgelost waarbij het scherm Speler Aangeven overlapte met het scherm van het einde van de match van De grote confrontatie.
 • Probleem opgelost waarbij vijandelijke versterkingen soms blauw werden weergegeven in plaats van rood op de startlocatie van het vijandelijke team.
 • Probleem opgelost waarbij pulsversterking soms niet juist werkte.
 • Probleem opgelost waarbij je als je de herstellink dicht bij een vijand gebruikte die de herstellink net had gebruikt, de vaardigheid na de afkoelperiode niet meer werkte. (Dit probleem kwam alleen voor in De grote confrontatie)
 • Probleem opgelost waarbij het visuele effect van DZ-rang omhoog op andere spelers verscheen in De grote confrontatie.
 • Probleem opgelost waarbij spelers konden matchmaken in De grote confrontatie met besmette voorwerpen in hun inventaris.
 • Probleem opgelost waarbij vereisten voor een wapentalent niet juist werden verrekend naar de uitrustingscore 256 als e speler het speltype De grote confrontatie begon met een wapen onder uitrustingscore 256. (Gemeld door a5onAPUSHexam)
 • Probleem opgelost in De grote confrontatie waarbij de uitrustingsscore werd getoond in plaats van de rang van De grote confrontatie in het groepsbeheerscherm.
 • Probleem opgelost waarbij spelers die meededen aan een lopende sessie geen spelersinformatie op het matchmakingscherm zagen.

Wereld

 • Verschillende problemen opgelost waarbij de graphics beschadigd verschenen op verschillende locaties van de game.
 • Verschillende problemen opgelost met foute belichting.
 • Verschillende problemen opgelost met verdwijnende voorwerpen.
 • Verschillende problemen opgelost met fout geplaatste voorwerpen.
 • Verschillende problemen opgelost met ontbrekende texture.
 • Meerdere problemen opgelost waarbij spelers buiten een speelbare locatie terecht konden komen.
 • Verbeteringen aangebracht aan botsingen en dekking op verschillende gebieden van de kaart (Open wereld en Dark Zone).
 • Verbeteringen aangebracht aan meerdere locaties waar spelers vast konden zitten.

Dark Zone

 • Beloningen toegevoegd voor het veiligstellen van een oriëntatiepunt in de Dark Zone. Spelers krijgen nu Dark-Zone-ervaring en -geld, en een niet-besmet voorwerp direct in hun inventaris.
 • Er zijn aanmerkelijke verbeteringen en wijzigingen aangebracht aan het levelontwerp op meerdere locaties in de Dark Zone om oneerlijke ontmoetingen te beperken.
 • Probleem opgelost waarbij sommige oriëntatiepunten niet verschenen als veiliggesteld als alle NPC's waren gedood. (Gemeld door Bratwurst.Bob.)
 • Meerdere problemen opgelost waarbij er geen tweede golf vijanden verscheen bij oriëntatiepunten als de eerste golf was uitgeschakeld.
 • Probleem opgelost waarbij je na het veiligstellen van een oriëntatiepunt of Dark-Zone-voorraaddropping met een DZ-spelerrang onder niveau 30 een beloning zag van 0 Phoenix-credits. Het beloningenscherm zal geen Phoenix-credits meer tonen als beloning bij een DZ-spelerrang onder niveau 30.
 • Probleem opgelost waarbij een NPC met naam werd vermist bij het oriëntatiepunt Arch Plaza in DZ04.
 • Probleem opgelost waarbij de missie Dark Zone Noord kon stoppen als meerdere groepsleden tegelijk interactie aangingen met het bureau in de schuilplaats in DZ09.
 • Probleem opgelost waarbij spelers niet konden snelreizen naar Dark-Zone-checkpoints als ze vanuit de Dark Zone waren ontgrendeld.
 • Probleem opgelost in oriëntatiepunt De kas in DZ09 waarbij vijanden niet terugkeerden als spelers te dicht bij de terugkeerlocatie stonden.

GEBRUIKERSINTERFACE

 • De tabbalk van de inventaris verschijnt niet meer als je een voorwerp onderzoekt.
 • Je hoort het geluid van de gebruikersinterface niet meer als de scherminfo automatisch wordt verborgen, want het werd te vaak afgespeeld en werd irritant.
 • Er is een nieuwe instelling toegevoegd zodat spelers hun richtnauwkeurigheid kunnen aanpassen terwijl ze door een vizier kijken.
 • Probleem opgelost waarbij het weerstaan van een bloedingseffect niet juist wordt aangegeven bij andere spelers.
 • Probleem opgelost waarbij voorwerpen die beschikbaar waren bij het verkoop- en beloningenpunt verschenen met het aantal '0' erbij.
 • Probleem opgelost waarbij de gebruikersinterface verdween tijdens een match van De grote confrontatie.
 • Probleem opgelost in de Dark Zone waarbij de Buit-knop verscheen met de tekst 'Besmet' als de inventaris van de speler vol was, wanneer er geprobeerd werd buit te maken via de optie Onderzoeken.
 • Probleem opgelost in de Dark Zone waarbij de kleur van het bericht 'Voorwerp gestolen' niet overeenkwam met de kwaliteit van het gestolen voorwerp.
 • Probleem opgelost waarbij de Dark-Zone-rang niet juist werd weergegeven op het vrienden- en groepspaneel.
 • Probleem opgelost waarbij het bevestigingsscherm van 'Als bulk verkopen' twee keer in beeld kwam.
 • Verschillende problemen opgelost met onjuiste ISAC-navigatie.
 • Probleem opgelost waarbij er niet werd gescrold als je in een bepaald menu op de knoppen 'Omhoog scrollen' en 'Omlaag scrollen' klikte.
 • Probleem opgelost waarbij het selecteren van matchmaking op de megakaart de speler naar De grote confrontatie kon leiden, zelfs als deze een andere activiteit had gekozen. (Gemeld door Ins0mn1ac13.)
 • Probleem opgelost waarbij granaattypen willekeurig van positie wisselden in de keuzecirkel met granaten.
 • Probleem opgelost waarbij het menu Verkooppunt Uiterlijk niet kon worden gesloten als het leeg was.
 • Probleem opgelost waarbij de hoeveelheid nieuwe voorwerpen ook op de Zak-tab verscheen als je nieuwe uiterlijkvoorwerpen kreeg.
 • Probleem opgelost waarbij de statistieken van het uitgeruste voorwerp onjuist waren tijdens het vergelijken van voorwerpen in een verkooppuntmenu.

Alleen op pc

 • Er is een nieuwe besturingsinstelling toegevoegd zodat spelers de detectiestand voor hun Gamepad kunnen kiezen.
 • Er zijn meerdere wijzigingen aangebracht om de laadsnelheid van texture en modellen te verbeteren.
 • Probleem opgelost waarbij het richten door een vizier een afwijking kon hebben als dubbele weergave stond ingesteld op links of rechts.
 • Probleem opgelost waarbij het drukken op de Esc-toets om het voorraadmenu te verlaten de gebruikersinterface liet verdwijnen tot er weer op de Esc-toets werd gedrukt.
 • Probleem opgelost waarbij spelers niet door hun besmette voorwerpen konden scrollen als ze meer dan 5 voorwerpen in de inventaris hadden.
 • Probleem opgelost waarbij spelers niet in het chatvenster konden typen op het scherm na een match van De grote confrontatie.
 • Probleem opgelost waarbij de camera snel van het ene beeld naar het andere overging in de ingang van het hoofdkwartier.
 • Probleem opgelost waarbij het uitschakelen van V-Synch kon leiden tot langere laadtijden.
 • Probleem opgelost waarbij het opnieuw toewijzen van toetsen om een toetscombinatie te gebruiken resulteerde in slechts één oplichtende toets op een Logitech LED-toetsenbord.
 • Probleem opgelost waarbij de toets van het scorebord niet oplichtte op een Logitech LED-toetsenbord.
 • Probleem opgelost waarbij de fps sterk konden dalen als de frameratebegrenzer was geactiveerd.

Overig

 • Probleem opgelost waarbij de verbinding met de game werd verbroken als een speler premium credits had gekocht.
 • Probleem opgelost voor de Xbox One waarbij de game crashte als er een streaminstallatie werd voltooid.
 • Verschillende problemen waarbij verschijnende voorwerpen leidden tot graphic glitches en clipping.