Share this news:

14-08-2017 [News] Update 1

Update 1.7 - Patchoverzicht

14-08-2017 12:30

Nieuwe functie: Wereldwijde evenementen

 • • Wereldwijde evenementen zijn tijdelijke evenementen die speciale modificaties toevoegen aan de PvE-delen van The Division.
 • • Als je deelneemt aan een wereldwijd evenement krijg je Tokens waarmee je reserves met geheime uitrusting kunt kopen (hieronder beschreven) en unieke outfitvoorwerpen.
 • Het wereldwijde evenement bevat een modificatie die kan worden toegepast op bestaande inhoud. Er kunnen twee extra modificaties worden ingeschakeld voor een grotere uitdaging en grotere beloningen.
 • Verdien Wereldwijde-evenementtokens door de contect te spelen en wissel ze in voor Wereldwijde-evenementreserves beschikbaar via het verkooppunt.
 • Beloningen bevatten o.a.
  • Drie geheime uitrustingsets
  • Drie verschillende wapenskins.
  • Eén outfit-set.
 • Specifieke eervolle vermeldingen voor Wereldwijd evenement zijn beschikbaar als je meer uitdaging zoekt.

Nieuwe functie: Eervolle vermeldingen & Patches

 • Eervolle vermeldingen voegen meer dan 500 uitdagingen toe aan verschillende categorieën. Eervolle vermeldingen beslaan alle aspecten en gebieden van de game, zowel voor PvE als PvP.
 • Je scoort vermeldingspunten wanneer je prestaties vrijspeelt. Andere agenten kunnen je score zien.
 • Voor sommige speciale eervolle vermeldingen krijg je een patch, een gloednieuw outfit-item. Deze patches verschijnen op de arm van je agent en vervangen de standaard Phoenix-patch.

Nieuwe functie: Gezichtsmaskers

 • Gezichtsmaskers zijn nieuwe outfit-items waarmee spelers het uiterlijk van hun agenten verder kunnen aanpassen.
 • Je kunt gezichtsmaskers verdienen tijdens Wereldwijde evenementen.

Nieuwe functie: Gezichtsaanpassingen

 • In het hoofdkwartier vind je nu een kamer met een interactieve spiegel waarmee je het uiterlijk van je agent kunt aanpassen. Ga rechtsaf nadat je de terminal bent binnengegaan vanaf de trap in het hoofdkwartier om deze kamer te vinden.

Nieuwe functie: Versleutelde reserve

 • Versleutelde reserves zijn buitcontainers die je kunt krijgen bij het premium verkooppunt in de terminal. Je hebt sleutels nodig om ze te openen.
  • Versleutelde reserves bevatten unieke outfitvoorwerpen, emotes en skins.
  • Om versleutelde reserves te openen, heb je codes nodig. Je kunt deze codes creëren door codefragmenten te verzamelen tijdens het spelen. Je hebt 10 codefragmenten nodig voor een code. Je kunt sleutels ook kopen bij het premium verkooppunt.
 • Unieke outfitvoorwerpen van de versleutelde reserves worden gesorteerd in verzamelingen die je kunt vinden in het tabblad Outfit. Als een verzameling compleet is, krijg je een beloning.

Nieuwe functie: Geheime uitrustingset:

 • Onderdelen van geheime uitrustingsets zijn onderdelen van unieke uitrustingsets voor bestaande uitrustingsets en hebben bonussen voor 5 of 6 onderdelen.
 • Onderdelen van geheime uitrustingsets zijn voorlopig alleen te krijgen door deel te nemen aan wereldwijde evenementen.
  • Na een wereldwijd evenement kun je de onderdelen van de geheime uitrustingsets vinden tijdens het spelen, maar je maakt er minder kans op dan tijdens een wereldwijd evenement.
 • Onderdelen van geheime uitrustingsets hebben een hoger primaire-statistiekbereik dan onderdelen van normale uitrustingsets.
  • Bereik primaire statistiek 1274 -1401
 • Geheime uitrustingsets kunnen twee keer worden gerekalibreerd.
 • Voor elk wereldwijd evenement worden er drie geheime uitrustingsets geïntroduceerd en er komen er met elk wereldwijd evenement sets bij. Deze geheime uitrustingsets zijn:
  • Eenzame ster
   • 5 onderdelen
    • +50% munitiecapaciteit
    • +12% schade door LMG
    • +12% schade door shotgun
   • 6 onderdelen: Doorgedraaid
    • Als het magazijn van een wapen nog 50% vol is, heb je 75% kans op een bonus die wordt geactiveerd als de laatste kogel uit het huidige magazijn wordt afgevuurd. Na activering wordt het magazijn direct aangevuld. Wapenschade en vuursnelheid wordt vergroot met 20%. De bonus vervalt als je herlaadt of het gevecht verlaat.
  • Noodmaatregel
   • 5 onderdelen:
    • +15% weerstand tegen exotische schade
    • +15% bescherming tegen elitevijanden
   • 6 onderdelen: Verbeterde Noodmaatregel
    • Wanneer een granaat is ontmanteld, ontvangen de speler en alle groepsleden binnen een 30 meter een voordeel gebaseerd op het soort granaat dat is ontmanteld.
    • -EMP/Schok: Vaardigheidskracht toegenomen met 20% voor 8 seconden
    • N1N5
    • -HE/Ontvlambaar: Wapenschade toegenomen met 20% voor 8 seconden
    • - Flitsgranaat/Traangas: Weerstand tegen schade toegenomen met 20% voor 8 seconden.
  • DeadEYE
   • 5 onderdelen:
    • +40% stabiliteit eerste kogel
    • +20% kritieke-trefferschade voor sluipschuttersgeweer
   • 6 onderdelen: Verbeterde DeadEYE
    • Bij het gebruik van zoom verhoogt elke headshot-kill met een sluipschuttersgeweer de kritieke-trefferschade elke seconde met 20% tot een maximum van 100% en verhoogt het de stabiliteit met 100%. 10 seconden actief of totdat gebruik van zoom wordt onderbroken.

Wijzigingen in de game

Gameplay

 • Blauwdrukken worden nu gedeeld tussen alle personages binnen hetzelfde account.
 • Betaalmiddelen worden nu gedeeld tussen alle personages binnen hetzelfde account.
 • Materialen worden nu gedeeld tussen alle personages binnen hetzelfde account.
 • Nadat EHBO-kits statuseffecten hebben geneutraliseerd, geven ze een tijdelijke immuniteit van 3 seconden tegen het geneutraliseerde effect.
 • Probleem opgelost waarbij spelers het statuseffect In Brand konden oplopen zelfs als de weerstand tegen brand 100% was. Let op: spelers kunnen nog steeds schade oplopen door bepaalde vuuraanvallen zoals vlammenwerpers van Cleaners
 • Probleem opgelost waarbij spelers die het statuseffect In brand oplopen vlak na het gooien van een granaat of het gebruik van een werpvaardigheid die granaat of vaardigheid uitschakelden.
 • Probleem opgelost waar spelers sneller dan bedoeld kunnen sprinten door herhaaldelijk op de sprintknop te drukken.
 • Opgelost: maximale gevoeligheid vizier voor gamepad lager dan bedoeld. Maximale gevoeligheid is nu gelijk aan in versie 1.6.
 • Probleem opgelost waar spelers de status Neergaan oversloegen en direct de status Dood aannamen als ze kort op "opgeven" hebben gedrukt tijdens een eerdere bijbrengpoging.

Wapenbalans

 • Alle wapens
  • Harde RPM-bovengrens toegevoegd aan alle wapens. Het is niet langer mogelijk de RPM-limiet van een wapen te overschreiden, welke vuurmethode je ook gebruikt.
 • SVD
  • De terugslag en spreiding van de SVD zijn weer in lijn gebracht met die van de M1A.
  • SASG
   • Tijd tot maximale nauwkeurigheid na het tegen de schouder zetten verlengd.
   • Toegenomen spreiding.
 • Weergegeven RPM-waarde in de gebruikersinterface van vuurmodus Salvo aangepast om de daadwerkelijke RPM weer te geven in plaats van de RPM van alleen de salvo. Als gevolg van deze wijziging is ook de DPS-waarde voor deze wapens bijgewerkt. Let op: deze wijziging in de gebruikersinterface is alleen bedoeld om het gedrag van deze wapens beter weer te geven; de daadwerkelijke vuursnelheden en schade blijven ongewijzigd.

Uitrustingsets

 • D3-FNC: Bonus voor 3 onderdelen gewijzigd van +30% gezondheid kogelvrij schild naar +10% schade tegen elitevijanden.
 • DeadEYE: Bonus voor 4 onderdelen geeft nu 50% kans op kritieke treffers wanneer je niet in dekking bent en 100% kans als je in dekking bent.
 • Probleem opgelost met Banshee waarbij ammunitie niet juist werd aangevuld na desertie.

Exotisch

 • NinjaBike-koerierstas
  • Talent: NinjaBike-koerierstas
   • Past bij elk uitrustingsetvoorwerp in gebruik om aan een vereiste voor het ontgrendelen van een uitrustingsetvoorwerp te voldoen. Kan bonussen ontgrendelen van meerdere sets tegelijk. Kan geen setbonussen voor Geheime uitrusting ontgrendelen.
 • Pakhan:
  • Wapentalent Pakhan past de bonusmagazijncapaciteit alleen toe tijdens het herladen. Dit betekent dat aanvullingen van Nauwgezet en 6 onderdelen van Eenzame Ster het magazijn slechts vullen tot de onverbeterde starthoeveelheid.
  • Een fout opgelost waar het Pakhans talent kon worden gestapeld als de herlaadanimatie werd onderbroken
 • Historicus:
  • Kills met de Historicus-explosie activeert nu het talent Gedisciplineerd.

Talenten

 • Talent Stabiliteit geeft nu 10% extra stabiliteit i.p.v. 35% (deze wijziging heeft terugwerkende kracht)
 • De talenten Koele Kikker & Vastberaden hebben nu effect op de afkoelperioden van alle vaardigheden, inclusief Unieke vaardigheden.
 • Een fout opgelost waar Triage meedere keren kon worden toegepast.
 • Een fout opgelost met Strijdmakker waar de bonus twee keer werd toegepast wanneer de speler zichzelf bijbracht met een Ondersteuningspost.
 • Een fout opgelost waar Getalenteerd werd geactiveerd bij het doden van een vijand met een vaardigheid of granaat i.p.v. met met wapen zelf.
 • Een fout opgelost waar Terugslaan ook de afkoelperiode van EHBO-kits verminderde.

Uitrustingsets

 • Kleine kleuveranderingen zijn aangebracht aan de gebruikersinterface van de uitrustingsets om deze consistenter te maken.
 • Een fout opgelost waar het wisselen van mods op een uitrustingset terwijl de inventaris vol is dit de rugzakcapaciteit kon overschrijven.
 • Een fout opgelost waar een speler niet kan wisselen tussen twee identieke uitrustingsets met verschillende mods terwijl de rugzak vol is.
 • Vaardigheden

  • Kogelvrij schild:
   • Een PvP-modificatie toegevoegd voor schade die het schild oploopt. Schade van spelers aan schilden van andere spelers is toegenomen met 20% in PvP.
   • Fout opgelost waar het Kogelvrije schild geen schade opliep van je eigen granaat of plakbom.
   • Fout opgelost met Oproerschild-versterking voor het Kogelvrije schild waar de agent meerdere bonussen kon ontvangen door bepaalde handelingen uit te voeren.
  • Puls:
   • Fout opgelost waar pulspictogram overlapte met andere elementen van de gebruikersinterface.
  • Doelzoekende mijn:
   • Explosieschade is teruggebracht van 900 naar 600.
   • Modificatie Luchtexplosie is teruggebracht van 300 naar 120.
   • Fout opgelost waar de Doelzoekende mijn met de Clustermodificatie soms niet explodeerde op een doelwit wanneer het doelwit zich op een dekkingselement bevindt.
  • Plakbom:
   • Fout opgelost waar de explosie van de plakbom soms alleen werd toegepast in een vlak i.p.v. in een bol, wat als gevolg had dat vijanden op verschillende hoogten geen schade opliepen.
   • EMP-Plakbom brengt vijanden niet langer aan het wankelen.
  • Ondersteuningspost:
   • Fout opgelost waar als een agent binnen het bereik van een Ondersteuningspost werd bijgebracht door een andere vaardigigheid, de ondersteuningspost verdween.
   • Fout opgelost waar een agent niet met Eerste Hulp kon worden bijgebracht als ze werden bijgebracht door een Ondersteuningspost dat werd vernietigd voordat het proces kon worden voltooid.
   • Fout opgelost waar de Ondersteuningspost na inzet in de hand van de agent achterbleef.
   • Fout opgelost waar een agent soms niet werd bijgebracht wanneer een groepslid Eerste Hulp toepaste met de Defibrilatormod.
   • Fout opgelost waar een agent werd bijgebracht wanneer de agent zichzelf probeerde bij te brengen bij een vriendelijke Ondersteuningspost maar deze handeling probeert te annuleren.
   • Fout opgelost waar de genezig van de meestermod van de Ondersteuningspost nog steeds werd toegepast nadat de speler de post annuleerde vlak nadat hij werd vernietigd.
  • Eerste Hulp:
   • N1
   • Fout opgelost waar de bijbrenging van de Eerste Hulp-defibrilator niet werd gepriorteerd over andere langzamere bijbreng-handelingen als deze al bezig waren.
   • Fout opgelost waar het effect van Eerste Hulp werd vertraagd terwijl het projectiel langzaam naar de grond zakte.
   • Fout opgelost met de Eerste Hulp-defibrilator waar de speler die een Vitaal borststuk draagt en door het gebied rolt alleen de directe genezig ontving en niet de genezing over tijd.
  • Mobiele dekking:
   • Fout opgelost waar de Mobiele dekking kon worden neergehaald door andere agenten en vijandelijke NPC's, zelfs als ze onder invloed waren van immobiliserende statuseffecten.
   • Fout opgelost met Mobiele dekking waar een agent boven de grond werd getild.
   • De beschrijving van de modificatie Tegenmaatregelen voor Mobiele dekking is aangepast, zodat er nu duidelijk staat dat een doelwit 5 seconden lang wordt gepulseerd als het wordt beschoten vanuit dekking.
   • Fout opgelost met de modificatie Tegenmaatregelen voor Mobiele dekking waar groepsleden niet zouden worden verborgen wanneer ze er dekking achter namen.
  • Overig:
   • Probleem opgelost waarbij de afkoelperiode van vaardigheden van een groepslid niet korter werd bij dekking in een gebied waar slimme dekking actief was met de modificatie Oplader.
   • Probleem opgelost waar een vaardigheid proberen te gebruiken vlak nadat je de Dark Zone betrad als gevolg had dat de afkoelperiode voor de vaardigheid werd geactiveerd.
   • Herstellink kan niet langer worden gebruikt tijdens het afvuren van je wapen, vergelijkbaar met Survival- en Tactische link.
   • Probleem opgelost met doelprioritering van Geschut.

  Missies

  • Probleem opgelost met Napalmproductielocatie waar een agent Joe Ferro in zijn kamer kon verslaan zonder zijn lijfwachten te verslaan.
  • Probleem opgelost in Grand Central Station waar het Geschut werd gereactiveerd na de dood van de speler.
  • Probleem opgelost waar het Hudson-vluchtelingenkamp niet kon worden voltooid als de eindbazen te snel werden verslagen op gameniveau Uitdaging.
  • Probleem opgelost met Warrengate-elektriciteitscentrale waar een deur niet open ging wanneer de speler overleed voordat een bepaald doel werd bereikt.
  • Verschillende problemen opgelost in verschillende missies, inclusief het Russische consulaat een Napalmproductielocatie waar de speler vast kwam te zitten of door muren en vloeren kon schieten.
  • Een vreemde deur opgelost op het parkeerterrein van de General Assembly.
  • Een locatie opgelost waar de speler een doelzoekende mijn door de muur kon gooien om de vijanden aan de andere kant van de muur te doden.
  • Een locatie opgelost in General Assembly waar een glasplaat in de weg kon komen te zitten in het gevecht tegen Raptor.

  Ondergronds

  • Probleem opgelost waar Ondergrondse Handicaps niet actief bleven over Ondergrondse fasen.
  • Probleem opgelost met de handicap Rust roest, waarbij de tweede vaardigheid in de afkoelperiode kwam als de agent richtte met de eerste.
  • Probleem opgelost waar een agent snel naar de Ondergrondse kon reizen terwijl ze besmette voorwerpen bij zich hadden.
  • Vreemde, grote deuren in de Ondergrondse opgelost.
  • Probleem opgelost waar vijanden de speler niet konden detecteren nadat ze door een vreemde branddeur liepen.

  Overleven

  • De beloningen die je verdient met Overleven zijn gehoogd.
   • Als je Niveau 1 bereikt, ontvang je een Overlevingsreserve i.p.v. een Uitrustingsreserve.
   • Als je Niveau 2 bereikt, ontvang je een Overlevingsreserve en een Wapensreserve.
   • Nieuwe scorevoorwerpen zijn toegevoegd:
    • Tijdsgevoelige materialen (600 punten): De virusremmers binnen 20 minuten gevonden en geëvacueerd.
    • Eenling (700 punten): Geëvacueerd als solo-agent zonder voorwerpen te ruilen of andere agenten bij te brengen.
    • Niemand blijft achter (400 punten/groepslid): Start een Overlevingsspel met een groep en evacueer met alle groepsleden.
    • Geallieerde zege (400 punten/speler): Evacueer met agenten die niet in je groep zaten toen de sessie begon.
    • Afstraffer (1600 punten): Help met het doden van ten minste 4 jagers.
    • Verrader (1600 punten): Elimineer ten minste 4 agenten en evacueer
  • Verschillende problemen opgelost in de omgeving waar spelers vast konden komen te zitten.
  • Problemen opgelost waar het spel bevroor bij het verlaten van speltype Overleving.

  De Grote Confrontatie

  • Je kunt nu recente/nabije spelers van zowel je eigen als het vijandelijke team zien.
  • Problemen opgelost waar het spel bevroor bij het verlaten van speltype De Grote Confrontatie.
  • Probleem opgelost met de positie van een voorwerp waardoor spelers vast konden komen te zitten in Tactisch punt A1.

  Hoofdkwartier

  • Een kwaadaardige kerstboom bij het premium verkooppunt verwijdert zodat deze geen spelers meer gevangen kan nemen.
  • Probleem opgelost waar Hoofdkwartier onbruikbaar werd na een bezoek aan het Premium verkooppunt.

  Wereld

  • Aantal problemen opgelost in de wereld zoals:
   • Niet over bepaalde objecten kunnen springen
   • Beschoten worden door NPC's door de muur bij de ingang van de The Ward schuilplaats.
   • Worden tegengehouden door onzichtbare voorwerpen.
   • Vast komen te zitten tussen voorwerpen.
   • Voorwerpen die door andere voorwerpen lopen (clipping)
   • Via glitches door verschillende muren kunnen lopen
   • Zwevende vlaggen en textures op de verkeerde plek.
  • Probleem opgelost waar agents van een dak in Turtle Bay konden springen.
  • NPC's volgen je niet langer de lift in in Turtle Bay.
  • Verschillende plaatsen opgelost waar vijanden het gevecht met de agent niet aangaan wanneer je je achter bepaalde voorwerpen verstopt.

  Dark Zone

  • Verschillende problemen in de Dark Zone opgelost, waaronder:
   • Agenten ontvangen soms de Buiten spelgebied-waarschuwing wanneer ze zich in de Wapenopslag bevinden.
   • Een buit te maken voorwerp on DZ7 lag op een onbereikbare plaats.
   • Door een muur kunnen glitchen bij het oriëntatiepunt Het winkelcentrum.
   • Niet van bepaalde voorwepren kunnen springen nadat de agent ze heeft beklommen.
   • Kleine grafische problemen in de Wapenopslag.
   • Vuilniszakken verplaatst zodat spelers er niet meer achter vast kunnen komen te zitten.
   • Een verdwaalde lamp verplaatst.
   • NPC's kunnen door bepaalde muren schieten.
  • Probleem opgelost waar NPC met naam ontbrak in de Kelder in DZ09.
  • NPC kunnen niet meer door het gat tussen een dubbele deur en een dak kruipen in DZ09.
  • Probleem opgelost waar veiliggestelde oriëntatiepunten geen beloningen gaf.
  • De NPC met naam "Beans" hoort nu bij de juiste factie.
  • Probleem opgelost waar vijanden het gevecht niet aangaan als de speler zich achter bepaalde voorwerpen in het Q-gebouw verstopt.
  • Probleem opgelost waar een speler zich van de kaart kan teleporteren in Dark Zone 2.

  Gebruikersinterface

  • Verbruikbare reserves zijn nu beschikbaar bij verkooppunten in de Dark Zone.
  • Uitrustingspictogram voor voorwerpen die je als favoriet hebt aangemerkt verplaatst zodat je ze gemakkelijker herkent.
  • Rugzakcapaciteit toegevoegd aan buitvoorbeeld.
  • Probleem opgelost waar na de dood en het plaatsen van de cursor over het terugkeergebied, de optie onder in het scherm zou oplichten.
  • Probleem opgelost waar op 'terug' drukken wanneer je het delen van een voorwerp probeert uit te schakelen, het voorwerp ondeelbaar zou worden.
  • Probleem opgelost waar het snel terugkopen van voorwerpen de inventarislimiet zou kunnen overschrijden.
  • Probleem opgelost waar de knop 'Verkopen' bij een verkooppunt actief was, zelfs als je niets te verkopen had.
  • Probleem opgelost waar je de verkeerde boodschap ontving wanneer je een voorwerp kocht op een verkooppunt.
  • Als je elk voorwerp koopt bij het verkooppunt Uiterlijk kun je nu al je beschikbare betaalmiddelen zien.
  • Probleem opgelost waarbij de pop-up 'Ubisoft Club-handeling voltooid' steeds verscheen bij het opstarten van de game.
  • Spelers ontvangen nu een waarschuwing als hun portemonnee vol zit een bepaalde valuta en ze een reserve willen openen die die valuta bevat.
  • Probleem opgelost waar dode groepslesen in de gebruikersinterface van de groep verschijnen als bewusteloos.
  • Probleem in Groepsmanagement opgelost waar de agentdetails overlapte met de serverwaarschuwing "Slechte verbinding met hostserver".

  PC-specifiek

  • Probleem opgelost waar een agent met rechts op een voorwerp klikt en de tekst die de opties beschrijft snel zou knipperen.
  • Overlap in de Gebruikersinterface opgelost die kon optreden wanneer een agent voorwerpen vergelijkten dan een voorwerp naar delen of ontmantelen sleept.
  • Probleem opgelost waarbij agenten het muiswiel nog konden gebruiken terwijl het bericht 'Onvoldoende ruimte' was verschenen.
  • Probleem opgelost waar de cursor soms niet in het laadscherm verscheen.
  • Probleem opgelost waarbij het menu Groepsbeheer begon te knipperen als een agent de cursor op de naam van een vriend zette.
  • Probleem opgelost waarbij de fps een limiet had, ondanks het uitschakelen van de frameratebegrenzer.
  • Problemen opgelost waar vaardigheden werden afgesloten als je te snel mikt nadat een andere vaardigheid is gebruikt.

  Overig

  • Probleem opgelost waarbij de scène met een NPC die een lijk sloeg geen geluidseffecten had.
  • Probleem opgelost waarbij de tatoeage-intensiteit niet veranderde tussen de 0 - 30% tijdens het creëren van personages.
  • Visueel probleem opgelost waarbij een agent bleef bloeden als hij werd bijgebracht via de herstellink van een groep terwijl er al iemand anders werd bijgebracht.
  • Verschillende problemen opgelost m.b.t. onjuist NPC-animaties.
  • Geluidseffecten toegevoegd aan de JTF-officier die in de wijk Brooklyn op tralies slaat. Misschien hoort iemand hem nu wel en komen ze hem te hulp.
  • Het verkooppunt van blauwdrukken in de terminal moet nu weer kunnen praten.
  • Verbeteringen gemaakt in de laadsnelheid van textures na snel reizen.
  • Agenten knipperen niet meer met hun ogen als ze dood zijn. Zeg nee tegen zombies

  Wijzigingen van PTS 3 naar Final 1.7 Build

  Geheime uitrustingsets

  • Gevechtsuitrusting van de aanvaller: Stacks van 6 onderdelen worden hersteld wanneer de speler de strijd verlaat.
  • Noodmaatregel: Spelers kunnen niet langer granaten onschadelijk maken wanneer ze uitgeschakeld zijn.
  • Scherpschutter van de wacht: Bonus voor 6 onderdelen heeft nu 50% kans (i.p.v. 25%) om zich over 25 meter te verspreiden (i.p.v. 10)
  • Probleem opgelost waar attributen niet correct werden genormaliseerd wanneer de speler ze probeert te rekalibreren.
  • Probleem opgelost waar spelers met 6 onderdelen van Eenzame ster soms niet langer schade deden na het activeren van de vaardigheid Doorgedraaid.
  • Verschillende verbeteringen aan gebruikersinterface feedback.
  • Verschillende verbeteringen aan de gebruikersinterface

  Wereldwijde evenementen

  • Probleem opgelost waar vooruitgang van een wereldwijd evenement opgedaan in Manhattan zich zou herstellen nadat de speler een sessie Ondergronds, Overleving of De Grote Confrontatie zou spelen.
  • Besmettelijkheid in Uitbraak is gereduceerd. De schade is met 40% gereduceerd en de duur van de schade over tijd is teruggebracht van 3 tot 1 seconde.
  • Wereldwijde Evenement reserves zijn bijgewerkt met de volgende content:
   • Eén van beide 2x
    • 45% Geheime uitrustingset
    • 43,5% Uitrustingset
    • 11,5% Exotisch
   • 12,5% kans op een extra voorwerp
    • 90% Geheime uitrustingset
    • 10% Exotisch
  • Tokens voor wereldwijde evenementen droppen nu correct uit reserves in speltypen Overleven en De Grote Confrontatie.
  • Verschillende problemen opgelost waar tokens voor wereldwijde evenementen niet bij het totaal werden opgeteld tijdens een wereldwijd evenement.
  • Probleem opgelost waar HVT-bazen geen tokens voor werelwijde evenementen laten vallen.
  • Probleem opgelost waar bazen in het speltype Invallen geen tokens voor wereldwijde evenementen laten vallen.
  • Probleem opgelost waar Ondergrondse bazen niet de juiste hoeveelheid tokens voor wereldwijde evenementen lieten vallen.
  • Probleem opgelost waar bepaalde bazen in de Open Wereld geen tokens voor wereldwijde evenementen lieten vallen.
  • Verschillende tekstproblemen opgelost voor de gebruikersinterface.

  Versleutelde reserves

  • Kans op codefragmenten verhoogd van 3% naar 20%. NPC's met een naam in de Open wereld, Dark Zone, Missies, Invallen en HVT-contracten kunnen deze fragmenten laten vallen.
  • Verschillende problemen met de gebruikersinterface opgelost.

  Eervolle vermeldingen

  • Probleem opgelost waar verschillende vermeldingen niet juist werden bijgewerkt.
  • Verschillende problemen met de gebruikersinterface opgelost.

  Exotisch

  • Probleem opgelost waar de Ninjarugzakbonus niet correct werd toegepast tijdens het uitrusten.